Standard

Dalmatian- standard

General appearance:The Dalmatian is a well balanced, distinctively spotted, strong, muscular and active dog. Symmetrical in outline, free from coarseness and lumber, and as a former «coach dog» capable of great endurance at a fair turn of speed.

Important proportions:
Length of the body: height at the withers = 10:9

Length of skull: length of muzzle = 1:1

Behavior/temperament:Outgoing and friendly, not shy or hesitant, free from nervousness and aggression.

 

Head:

Of fair length.

Skull:

Flat, fairly broad between the ears, temporal part well defined. Slight frontal furrow. Entirely free from wrinkle.

Stop:

Moderately accentuated.

Nose:

Nose leather in the black spotted variety always black, in the liver spotted variety always brown.

Muzzle:

Long, powerful, never snippy. Nasal bridge straight and parallel to the upper outline of the skull.

Lips:

Clean, fitting the jaw closely, not pendulous. A complete pigmentation is desired.

Jaws/Teeth:

Jaws strong with a perfect and regular scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws. Desirable is a complete set of 42 teeth (in accordance with the teeth formula). The teeth are well proportioned and white.

Eyes:

Set moderately well apart, medium size, round, bright and sparkling with an intelligent and alert expression. Color dark brown in black spotted, light brown to amber in liver spotted dogs. Eye rims completely black in the black spotted, and completely liver brown in the liver spotted dogs. Eyelid close to the eyeball.

Ears:

Set on rather high, moderate size, rather wide at base. Carried close to the head, gradually tapering to rounded point. Fine in texture, marking well broken up, preferably spotted.

Neck:

Moderately long, nicely arched, tapering to the head, free from throatiness.

 

Forequarters:

Forelegs:

perfectly straight, with strong round bone down to feet.

Shoulder:

Moderately oblique, clean and muscular.

Elbow:

Close to the body, neither turned in nor out.

Pastern joint:

Strong, with slight spring.

Feet:

Round, compact with well arched toes (cat feet). Pads round, tough and elastic. Nails black or white in black spotted variety; in liver spotted brown or white.

Body:

Withers:

Well defined.

Back:

Powerful, level.

Loins:

Clean, muscular and slightly arched.

 

Croup:

Very slightly sloping

Chest:

Not too broad, but deep and capacious. Brisket should reach to elbows. Fore chest well visible in profile. Ribs well proportioned, long, nicely sprung, never flat, barrel-shaped or malformed.

Lower line:

Belly tucked up towards the loin.

Tail:

Reaching approximately to the hock. Strong at the base, tapering evenly towards the tip; free from coarseness. Inserted neither too low nor too high. At rest carried pendent with a slightly upward curve in the last third of the tail. When moving carried higher slightly above the topline, but never upright (gay) or curled. Preferably spotted.

Hindquarters

General apperance:

Rounded, muscular, clean. Viewed from the rear hind legs vertical and parallel.

Stifle:

Well bent.

Lower thigh:

Strong.

Hock joint:

Strong, well bent.

Feet:

Round, compact with well arched toes (cat feet). Pads round, tough and elastic. Nails black or white in black spotted variety; in liver spotted brown or white.

Gait/Movement:

Great freedom of movement. Smooth, powerful rhythmic action with long stride and good drive from hindquarters; viewed from the rear legs moving parallel, hind legs tracking the fore. A short stride and paddling action are incorrect.

Coat

Hair:

Short, hard, dense, sleek and glossy.

Color:

Ground color pure white. Black spotted variety with black spots, liver spotted variety with brown spots; not running together but round, well defined and as well distributed as possible. Size 2-3 cm in diameter. Spots on the head, tail and extremities smaller than those on the body.

 

Size and weight

Height at the withers:

Overall balance of prime importance.

Dogs: 56-61 cm

Bitches: 54-59 cm.

Weight:

Dogs: ca 27-32

Bitches: ca 24-29

Faults:

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

– Bronzing (transitory bronze-like discoloration of the black spots)

Eliminating faults

– Very timid or aggressive behavior.

– Definitely over- or undershot mouth

– Ectropion, entropion; wall eye, eyes of different color (heterochromia).

– Blue eyes.

– Deafness.

– Limited patching around eyes (monocle) or elsewhere.

– Tricolor (black and brown spots on the same dog).

– Lemon (lemon or orange spots).

NB!

Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

Opprinnelsesland: 

Kroatia
Hjemland FCI
Helhetsinntrykk Velbalansert, tydelig flekket, sterk, muskuløs og livlig hund. Velproporsjonert, ikke grov eller tung. Skal kunne bevege seg raskt med stor utholdenhet.
Riktige proporsjoner Kroppslengde:mankehøyde = ca. 10:9 Snutelengde:skallelengde = 1:1
Adferd/temperament: Åpen og vennlig, ikke sky eller tilbakeholdende og uten nervøsitet og aggressivitet.
Hode: Av god lengde
Skalle: Flat, ganske bred mellom ørene, velformet ved tinningene. Lett pannefure. Helt rynkefri.
Stopp: Moderat, men tydelig stopp.
Nesebrusk: Sort hos den sortflekkete variant, brun hos den brunflekkete.
Snuteparti: Langt og kraftig, ikke snipete. Rett neserygg og parallell med skallen.
Lepper: Stramme, skal ligge tett inntil kjevene, ikke hengelepper. Fullstendig pigmentering ønskelig.
Kjever/tenner: Kraftige kjever. Jevne og hvite tenner, komplett tannsett ønskelig. Saksebitt.
Øyne: Moderat innbyrdes avstand, middels store, runde, klare og funklende med et intelligent og våkent uttrykk. Mørk brune øyne hos den sortflekkete variant, mellombrun til ravfarget hos den brunflekkete. Hele øyelokksranden skal være sort, eller meget mørk, hos den den sortflekkete variant, brun hos den brunflekkete. Stramme øyelokksrender.
Ører: Høyt ansatte, middels store, temmelig brede ved basis. Ligger inntil hodet. Smalner gradvis til en avrundet spiss. Tynne og myke, tegningene godt oppbrutt, foretrekkes godt flekket.
Hals: Ganske lang, godt buet, smalner mot hodet, helt uten løs halshud.
FORLEMMER:  
Helhetsinntrykk: Helt rette forben, med kraftig og rund benstamme helt til potene.
Skulder: Lett skråstilt, tørr og muskuløs.
Albue: Albuene tett inntil kroppen, verken inn- eller utoverdreide.
Mellomhånd: Sterke, lett fjærende.
Poter: Runde og fast med godt hvelvede tær (kattepoter). Runde, solide elastiske tredeputer. Sorte eller hvite klør hos den sortflekkete variant, brune eller hvite hos den brunflekkete.
KROPP:  
Manke: Godt markert.
Rygg: Rett og kraftig.
Lend: Tørr, muskuløs og lett buet.
Kryss: Meget lett fallende.
Bryst: Ikke for bred, men dyp og rommelig. Bryskassen når til albuene. Godt markert forbryst sett i profil. Lange, godt buete ribben, aldri flate, tønneformete eller deformert.
Underlinje/buk: Godt opptrukket mot lenden. Ikke dype flanker.
Hale: Rekker omtrent til hasene. Kraftig ved ansatsen og gradvis tynnere mot spissen, aldri grov. Ansatt verken for lavt eller for høyt. I hvile bæres hengende og svakt oppoverbuet i nederste tredjedel. Under bevegelse bæres litt høyere enn rygglinjen, men aldri rett opp eller ringlet. Flekker ønskelig.
BAKLEMMER:  
Helhetsinntrykk: Kraftige, muskuløse og tørre. Sett bakfra er bena rette og parallelle.
  Godt vinklete.
Underlår: Kraftige.
Haser: Sterke, velvinklete.
Poter: Runde og fast med godt hvelvede tær (kattepoter). Runde, solide elastiske tredeputer. Sorte eller hvite klør hos den sortflekkete variant, brune eller hvite hos den brunflekkete.
Bevegelser: Helt frie, jevne, kraftfulle og rytmiske bevegelser med stor skrittlengde og godt driv bak. Parallelle bevegelser sett bakfra, bakbena settes i sporet av forbena. Korte skritt og padlende bevegelser er feilaktig.
PELS:  
Hårlag: Kort, hard, tett, glatt og glansfull.
Farge: Grunnfargen er ren hvit. Dypt sorte flekker hos sortflekkete hunder, leverbrune hos brunflekkete. Flekkene skal ikke flyte sammen, men være runde, klart avgrensede og godt fordelt. De skal være 2 – 3 cm i diameter, men mindre på hodet, halen og lemmene. Tegningene på ørene godt oppbrutt, foretrekkes godt flekket.
STØRRELSE OG VEKT:
Mankehøyde: Helhet og proporsjoner tillegges stor vekt.
Hannhunder: 56-61 cm
Tisper: 54-59 cm
   
Vekt: Hannhunder: ca. 27-32 kg
Tisper: ca. 24-29 kg
Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen. -Bronzing (midlertidig bronseavfarging av sorte flekker)
Diskvalifiserende feil: Hunder som viser tegn p aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. -Uttrykt over- og underbitt -Innrullete eller løse og hengende nedre øyelokk -Forskjellig fargete øyne, blå øyne -Døvhet -Patch -Tricolour (sorte og brune flekker p samme hund) -Gultegnet (sitron- og orangefargete flekker)
OBS Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
   
  Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
  Norsk Kennel Klub, 1. mars 2000
 
Opprinnelsesland: 

Kroatia
Hjemland FCI
Helhetsinntrykk Velbalansert, tydelig flekket, sterk, muskuløs og livlig hund. Velproporsjonert, ikke grov eller tung. Skal kunne bevege seg raskt med stor utholdenhet.
Riktige proporsjoner Kroppslengde:mankehøyde = ca. 10:9 Snutelengde:skallelengde = 1:1
Adferd/temperament: Åpen og vennlig, ikke sky eller tilbakeholdende og uten nervøsitet og aggressivitet.
Hode: Av god lengde
Skalle: Flat, ganske bred mellom ørene, velformet ved tinningene. Lett pannefure. Helt rynkefri.
Stopp: Moderat, men tydelig stopp.
Nesebrusk: Sort hos den sortflekkete variant, brun hos den brunflekkete.
Snuteparti: Langt og kraftig, ikke snipete. Rett neserygg og parallell med skallen.
Lepper: Stramme, skal ligge tett inntil kjevene, ikke hengelepper. Fullstendig pigmentering ønskelig.
Kjever/tenner: Kraftige kjever. Jevne og hvite tenner, komplett tannsett ønskelig. Saksebitt.
Øyne: Moderat innbyrdes avstand, middels store, runde, klare og funklende med et intelligent og våkent uttrykk. Mørk brune øyne hos den sortflekkete variant, mellombrun til ravfarget hos den brunflekkete. Hele øyelokksranden skal være sort, eller meget mørk, hos den den sortflekkete variant, brun hos den brunflekkete. Stramme øyelokksrender.
Ører: Høyt ansatte, middels store, temmelig brede ved basis. Ligger inntil hodet. Smalner gradvis til en avrundet spiss. Tynne og myke, tegningene godt oppbrutt, foretrekkes godt flekket.
Hals: Ganske lang, godt buet, smalner mot hodet, helt uten løs halshud.
FORLEMMER:  
Helhetsinntrykk: Helt rette forben, med kraftig og rund benstamme helt til potene.
Skulder: Lett skråstilt, tørr og muskuløs.
Albue: Albuene tett inntil kroppen, verken inn- eller utoverdreide.
Mellomhånd: Sterke, lett fjærende.
Poter: Runde og fast med godt hvelvede tær (kattepoter). Runde, solide elastiske tredeputer. Sorte eller hvite klør hos den sortflekkete variant, brune eller hvite hos den brunflekkete.
KROPP:  
Manke: Godt markert.
Rygg: Rett og kraftig.
Lend: Tørr, muskuløs og lett buet.
Kryss: Meget lett fallende.
Bryst: Ikke for bred, men dyp og rommelig. Bryskassen når til albuene. Godt markert forbryst sett i profil. Lange, godt buete ribben, aldri flate, tønneformete eller deformert.
Underlinje/buk: Godt opptrukket mot lenden. Ikke dype flanker.
Hale: Rekker omtrent til hasene. Kraftig ved ansatsen og gradvis tynnere mot spissen, aldri grov. Ansatt verken for lavt eller for høyt. I hvile bæres hengende og svakt oppoverbuet i nederste tredjedel. Under bevegelse bæres litt høyere enn rygglinjen, men aldri rett opp eller ringlet. Flekker ønskelig.
BAKLEMMER:  
Helhetsinntrykk: Kraftige, muskuløse og tørre. Sett bakfra er bena rette og parallelle.
  Godt vinklete.
Underlår: Kraftige.
Haser: Sterke, velvinklete.
Poter: Runde og fast med godt hvelvede tær (kattepoter). Runde, solide elastiske tredeputer. Sorte eller hvite klør hos den sortflekkete variant, brune eller hvite hos den brunflekkete.
Bevegelser: Helt frie, jevne, kraftfulle og rytmiske bevegelser med stor skrittlengde og godt driv bak. Parallelle bevegelser sett bakfra, bakbena settes i sporet av forbena. Korte skritt og padlende bevegelser er feilaktig.
PELS:  
Hårlag: Kort, hard, tett, glatt og glansfull.
Farge: Grunnfargen er ren hvit. Dypt sorte flekker hos sortflekkete hunder, leverbrune hos brunflekkete. Flekkene skal ikke flyte sammen, men være runde, klart avgrensede og godt fordelt. De skal være 2 – 3 cm i diameter, men mindre på hodet, halen og lemmene. Tegningene på ørene godt oppbrutt, foretrekkes godt flekket.
STØRRELSE OG VEKT:
Mankehøyde: Helhet og proporsjoner tillegges stor vekt.
Hannhunder: 56-61 cm
Tisper: 54-59 cm
   
Vekt: Hannhunder: ca. 27-32 kg
Tisper: ca. 24-29 kg
Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen. -Bronzing (midlertidig bronseavfarging av sorte flekker)
Diskvalifiserende feil: Hunder som viser tegn p aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. -Uttrykt over- og underbitt -Innrullete eller løse og hengende nedre øyelokk -Forskjellig fargete øyne, blå øyne -Døvhet -Patch -Tricolour (sorte og brune flekker p samme hund) -Gultegnet (sitron- og orangefargete flekker)
OBS Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
   
  Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
  Norsk Kennel Klub, 1. mars 2000
  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.
Du må logge inn for å poste en kommentar.